ดุสิตดีทู เขาใหญ่ แคร์ ร่วมมอบเงินบริจาค ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่)

ดุสิตดีทู เขาใหญ่ แคร์ ร่วมมอบเงินบริจาค ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่)

ดุสิตดีทู เขาใหญ่ แคร์ ร่วมมอบเงินบริจาค ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่

)นายเศรษฐวัฒน์ แก้วนันชัยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบเงินบริจาคให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด มูลค่ากว่า 10,000 บาท พร้อมมอบสิ่งของบริจาค ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) เมื่อเร็ววันนี้