Promotions

Villa Exclusive Elite

ฟรีส่วนกลาง 10 ปี 
ฟรี โอน ฟรีเฟอร์นิเจอร์ ฟรี Homecare

จอง 9,999 อยู่ฟรี 3 ปี
 
ภูผาธารา เขาใหญ่
ธรรมชาติ ท่ามกลางความเป็นส่วนตัว

โทร. 084 421 7788
 

Register

Luxury Residential Villas

PHUPHAtara KHAOYAI

แนวคิดโครงการ

คือต้องแตกต่างจากโครงการทั่วไปที่มีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศหรือแบบการก่อสร้าง โครงการภูผาธารา เขาใหญ่ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่พักผ่อนอย่างแท้จริง มีบรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริม ให้เหมาะที่จะเป็นที่ที่พักผ่อนและสามารถคืนความสมดุลสู่ชีวิต จากสิ่งแวดล้อมที่เร่งรัดในเมืองและชีวิตประจำวัน คุณสามารถ พบว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดให้ดำเนินไปอย่างเรียบง่าย และเข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริง

Company Profile

โครงการภูผาธารา เขาใหญ่

ตำบล หมูสี อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130
เบอร์โทร 02-5026000 ต่อ 8888
มือถือ 084-4217788, 084 421 7799 Email: [email protected]

MAP PHUPATARA KHAOYAI

REGISTER