โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ให้การต้อนรับ

โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ให้การต้อนรับ

โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ให้การต้อนรับ

โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ให้การต้อนรับ –คุณนิตชา ฟุ้งกระโทก ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ให้การต้อนรับคุณศุภักษร เรืองสมบูรณ์ นักแสดงชื่อดัง เนื่องในโอกาสมาเข้าพักที่โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ เมื่อเร็ววันนี้