โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ให้การต้อนรับ

โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ให้การต้อนรับ

โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ให้การต้อนรับ –คุณเศรษฐวัฒน์ แก้วนันชัยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ให้การต้อนรับคุณคารีสา สปริงเก็ตต์ นักแสดง เนื่องในโอกาสมาเข้าพักที่โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่เมื่อเร็ววันนี้