โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ ให้การต้อนรับ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(TICA)

โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ ให้การต้อนรับ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(TICA)

โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ ให้การต้อนรับ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(TICA)

โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ นำโดยนายเศรษฐวัฒน์ แก้วนันชัย ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคุณประภาพรรณ สังข์เมืองผู้จัดการทั่วไปสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (TICA) พร้อมเจ้าหน้าที่และสมาชิกได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงแรมฯ และมาศึกษาดูงานในหัวข้อ Khao Yai Green destination ณ โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา